Get Adobe Flash player

nalong

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการนวดพื้นฐานตามภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านภาคกลางและภาคอีสาน และรวบรวมภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพร ในระหว่างวันที่  ๒๑-๒๓  กันยายน  ๒๕๕๙    ณ  โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต...
คลิบวีดีโอ
วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2557
  หมอมนัส  สุทธิกาศ  หมอพื้นบ้าน ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร หนึ่งในสารคดีชุด บันทึกภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก...

Download Video: MP4, HTML5 Video Player by VideoJS